Evlilik ve Çift Terapi Eğitimi

İnsanlar yetişkin olma süreçlerinde kendini tamamlama yolunda ilerlerken doğası itibariyle ve özellikle de duygusal anlamda bir eş ile bütünleşme ihtiyacı içindedir. Tam olma ve tamamlanma, aile olma duygusu insanı evliliğe yakınlaştıran temel ihtiyaçtır. Evlilik aynı zamanda bir sosyal statüdür. Olumlu veya olumsuz insana dair bütün duygular bir şekilde destek bulmak, onay almak, güçlenmek, değerli olmak, özel olmak gibi birçok alt maddeleri sebebiyle evliliği cazip hale getirmektedir.

Evlilik 3 alanda yol alır ve bu konular iç içe geçmiştir.

  • Şahsi özellikler ve tutumlar
  • İletişim şekilleri
  • Cinsel birliktelik ve cinsel sorunlar

Evliliğe dair çeşitli beklenti ve yaklaşımlar, aile içi yaşanan sorunlar, eşler arasındaki cinsel problemler ve beraberinde çözüm arayışları bu alanda uzmanlaşma ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Modern hayat ve teknoloji, çekirdek aileyi, eşleri ve ilişkileri artarak zorlamaya devam etmektedir.

Bu eğitim evlilik ve çift sorunlarının analizi, özellikle çiftlerin cinsellikle ilgili sorunları ve profesyonel anlamda ilişki dinamikleri üzerinde sorun çözme becerisi kazanmaya yöneliktir.  Eğitim sonunda süpervizyon çalışması da olacaktır. Eğitim sonunda üniversite onaylı e-devlet sorgulanabilir ‘’evlilik ve çift terapi’’ uzmanlık sertifikası verilecektir.

Kimler katılabilir:

Psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyologlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimciler, diyanet işleri başkanlığına bağlı aile birimlerinde hizmet veren tüm uzmanlar.

Kayıt ve Bilgi: 0(541) 298 78 43