Etiket - davranışlar

Asalet Davranışlarda Gizlidir

Hayat içinde karşılaştığımız sorunlarla veya diyaloglarla ilgili yorumlarımız bitmez.Bununla birlikte kişiler hakkındaki teşhis ve tahlillerimiz de bitmez.Olumlu veya olumsuz her ne yaşarsak yaşayalım mutlaka dilimiz ,kişilerin karakter ve huylarına bir yorumlama yapar.Karakteri sağlam adam…Şahsiyeti zayıf kişilik…Yetenekli çocuk…Becerikli hanım…Aslında herbirinin insan üzerindeki kalıcılık ve değişkenliği ve etki şekli farklıdır. Her konuda tekrar tekrar vurguladığımız ve temelimiz diye ifade ettiğimiz çocukluk eğitimimiz-gelişimimiz, insan olabilme noktasında can suyumuzdur.Atalarımızın bu konuda bir çok manalı sözleri vardır. Mesela ;insan 7 sinde ,ne ise 70 inde [...]

Daha fazla oku...